Amasya İstanbul Otobüs Bileti

Otobus-bileti.com sitesinden Amasya İstanbul otobüs bileti hemen bugün alabilirsiniz.

1914 yılında çıkan Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti de katılmıştı. Almanlar’la birlik olarak katıldığımız bu savaş, üstün düşman kuvvetlerine karşı dört cephede sürüp gidiyordu. 1915’te büyük şair Tevfik Fikret, 10 Şubat 1918 günü de II. Abdülhamit, Beylerbeyi Sarayı’nda ölmüşlerdi. V. Mehmet Reşat 3 Temmuz 1918 günü ölünce, yerine VI. Mehmet Vahdettin geçmişti.

Amasya İstanbul Otobüs Firmaları www.otobus-bileti.com

22 Temmuz günü. İstanbul ufuklarında ilk düşman uçakları görünmüştü. 6 uçaklık filo bomba atamadan kaçırılmıştı. 27 Temmuz gecesi tekrar saldırıya geçen uçak filosu, iki bomba attıysa da zarar yapmamıştı. 21 Ağustos’ta iki ayrı filonun saldırısında Harbiye Nezaretine atıla bombalardan, çarşı çevresinde birkaç dükkanın yıkıldığı ve 8 kişinin yaralandığı görülmüştü. Daha şiddetli saldırı ise 27 Ağustos gecesi olmuş ve atılan bombalardan 1 çocuk ölmüştü. Bu sırada bir düşman uçağı düşürülmüş ve pilotu esir edilmişti. 18 Kasım’da da biri öğleden önce diğeri sonra olmak üzere iki uçak saldırısı daha olmuştu. Bulgaristan’ın savaştan çekildiğini, Osmanlı Devletinin de barış istemesi zamanının geldiğini belirtmişlerdi. Bu saldırıya karşı çıkan bir Türk uçağının kahramanca savunmasını İstanbul halkı heyecanla izlemişti.

Amasya İstanbul Otobüs Bileti www.otobus-bileti.gen.tr farkıyla satın alabilirsiniz.
Almanya ve Bulgaristan’ın çekilmeleri üzerine, esasen gücünü de tüketmiş olan Osmanlı Devleti de savaşa son vermiş ve silah bırakışmasın; imzalayarak savaştan çekilmişti. Bunun üzerine 13 Kasım 1918 günü 22’m İngiliz, 12’si Fransız, 17’si İtalyan ve 4’ü Yunan olmak üzere 55 parçalık bir düşman filosu İstanbul limanına demirlemişti. Donanma hemen karaya asker çıkartarak gerekli saydığı yerleri işgal etmişti. Böylece İstanbul’da acı bir İşgal Devri başlamış oluyordu.
Komutanı bulunduğu Yıldırım ordular grubunun dağıtılması üzerine. 13 Kasım günü Adana’dan ayrılarak İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa. Haydarpaşa’ya vardığı an düşman gemilerini görünce, yanındaki yaverine: «Geldikleri gibi giderler» diyerek Türk’ün asil duygusunu belirtmişti. Nitekim 16 Mayıs’ta büyük kurtarıcı, miili bir savaşa atılmak amacı ile Samsun’a hareket etmişti.
15 Mart 1920’de İstanbul’daki İtilaf Devletleri komutanının emriyle 150 Türk avdım tutuklanmış, ertesi günü de İstanbul tamamen işgal altına alınmıştı. Şehzadebaşı karakolunda uyuyan 5 Türk askeri ingilızler tarafından şehit edilmişti. Anadolu’da başlayan Milli Kurtuluş Savaşı’na, İstanbul halkı elinden gelen yardımı yapıyor, silah ve cephane sağlayarak, takalar ve kayıklarla kaçırıyordu.

Amasya İstanbul otobüs biletleri için www.otobus-bileti.com sitesinden sorgulama yapınız. 
Başkomutanlık Meydan Savaşı da kazanıldıktan sonra, Ankara hükümetinin temsilcisi Refet Paşa, 19 Ekim 1922 günü İstanbul’a gelerek. Vahdettin ile görüşmüş ve İstanbul Hükümetinin artık bir anlamı kalmadığını, bunun hemen dağıtılmasını ve işgalci kuvvetlerle yürütülen ilişkilerin kesilmesini istemişti.
1 Kasım 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, saltanatı kaldırdığını bildirmişti. Böylece merkezi İstanbul olan 600 yıllık Osmanlı Saltanatı hukuki yönden sona ermişti. 4 Kasım günü Milli Hükümetin temsilcisi Refet Paşa, İstanbul’daki yönetime, Ankara adına el koyduğunu bildirmiş ve bunun üzerine Tevfik Paşa başkanlığındaki son Osmanlı Hükümeti de istifa etmişti. Saltanattan ayrılma kararına rağmen hala tahtta oturmakta ısrar eden VI. Mehmet Vahdettin. 10 Kasım 1922 günü son cuma solarlığına çıkmış ve 16 Kasım günü de İngiliz savaş gemisine binerek İstanbul’dan ayrılmıştı.
Kasım 1922 günü de. Abdülmecit Efendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile İstanbul’da Halife olmuştu.

Amasya’ya giden otobüs firmalarını otobüs bileti fiyatlarını www.otobus-bileti.com adresinden detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *